UNIKAALNE MAJA

Eriti väärtuslik miljööväärtuslik hoone

  • Silmapaistev arhitektuur juba tsaariajast
  • Ehitusaasta 1900
  • Ainulaadne nurgapöördusega arhitektuurne lahendus
  • Lenderi tüüpi maja
  • Detailitundlik renoveerimine 2015

Uue Maailma piirkond oli hinnatud elupiirkond juba tsaariajal. Tänaseks on Uue Maailma piirkonnas säilinud tsaariaja miljööd eelkõige Väike-Ameerika tänaval ja Koidu tänava alguses, osalt ka Luha tänaval. Valdavalt on tsaariaegsed majad valminud ajavahemikus 1898 kuni 1903. Peamiselt kerkisid siia nn Lenderi majad. Oma nime sai majatüüp sääraseid hooneid massiliselt projekteerinud insener Voldemar Lenderi järgi, kellest hiljem sai esimene Tallinna eestlasest linnapea.

Enamikku siinsetest tsaariaegsetest majadest pole siiski projekteerinud Lender ise, vaid kohalik sakslasest ehitustehnik Konstantin Wilcken. Näiteks on peaaegu kõik Koidu tänava Endla-poolsel lõigul asuvad tsaariajast pärit majad Wilkeni projektide järgi valminud, ehitatud on need ajavahemikus 1900-1902.

Koidu 59 maja on K.Wilckeni projekteeritud poemaja. Tänavanurka arvesse võttes on see maja tehtud erandliku pöördusega, kuhu oli kaupluseruum juba algselt sisse projekteeritud. Nurgapöördus annab sellele kohale erilise kutsuvuse, inimliku ja intiimse atmosfääri.

Koidu 59 maja on oma erilise arhitektuuri tõttu tunnistatud eriti väärtuslikuks miljööväärtuslikuks hooneks.